หน้าแรก
JOSHO1 HYPER RACING ทั้งพัฒนาและทดสอบสินค้าเพื่อให้มีคุณภาพที่สุดสำหรับรถออโตเมติกที่ไว้ใช้แข่ง โดยมีอะไหล่สำหรับจูนเครื่องที่มากด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพซึ่งพิสูจน์มาแล้วในการแข่งขันรถออโตเมติกที่ประเทศไต้หวัน

4.7
(40 reviews)

5

สุดยอด

30

4

ดีมาก

8

3

ปานกลาง

2

2

ไม่ดี

0

1

แย่

0

บทวิจารณ์สินค้าของ JOSHO1 HYPER RACING

As expected, durability is likely to be as expected, there is no Gram error
Since after use Gram engraving disappears from the beginning so management after use is necessary
Large Kim is slightly larger than OEM and it warms up and the outing is 1. It became 2nd speed departure, others Manufacturer Because I started 1st gear when I return to the new item, I tried Gram number different from the individual difference though it was the same, was it thermal expansion?

Before purchase, for Racing clutch Normal engine, NORMAL ratio 7% (1200 rpm up) It is difficult to judge by numbers alone.

Ditna 3% does not like Review and Spring's winding way that it does not understand the difference with OEM, so I bought this material Manufacturer's Downs this time, trusting the making of the strong material, Spring's thickness and the difference of the full length with NORMAL.

Since not only the Center spring was exchanged from the OEM, at first, I thought that it was only good for going out, I thought that it will not go forward just by becoming a high rotation type, but also extends from the medium speed range to the high speed range to Smooth Honestly surprised. It may be proper hardness for vehicles with heavy car weight.
Weight roller also uses the same weight DoctorPulley 11 g as OEM, so fuel efficiency is better than I thought.

I do not think I will return to OEMCenter spring now
I am satisfied with the performance.

Because the Center spring is under the influence of heat sag, it is constantly stretched and under harsh environments, so decelerate, reaccelerate departure repeat town ride commuter Spec. Because it is a car, I also expect durability.

Like CYGNUS exclusively, I can universal with other models.
The Center spring, OEM Product, which is affected by heat sagging, felt it wasteful in a harsh situation from the full length, thickness and shape.
Too hard Spring also accelerates Belt's wear, so Normal engineSpec. There are only 7% Up type, and 12% Up FCC's are too expensive, so I chose this.
Since it is used simultaneously with Other Company ProductLightweight Clutch this time it may not be useful for Fe Ring in Center spring Single item.
I will not go forward unless I can open it with Axel as if I'm up 1200 turning up like this. It also extends to a good feeling even in the high speed range. We need to adjust the Weight roller as it becomes a high rotation type
For the moment I turned back to DoctorPulley 11 g with the same weight as OEM and it made me feel the best.

CYGNUS X2 type Japan Spec. Purchase for. If you can remove the Front light part, it will be over if you have 1 hour to initial setup and installation. Although only one unkind is exclusive, it is not possible to install with Tie Wrap that you have to prepare yourself Bracket by yourself or make it by yourself, separately on the car body side. I wanted you to at least Bolt-on. The test run is now the Engine Response and Torque feel a little up. I will set it a little more.

Until now I have used the Exhaust System from BWS 125 new and old passengers so far, but the way out of Power is better than the straight type Exhaust System, the Large manpower Response improves and I feel comfortable Fing Ring's Exhaust System
When I actually see it and see it, I saw the exhaust exit was thicker than I expected, but I was worried about the largeness of the sound, but the sound quality was personally 100 points deep bass and not bothersome but worried about the neighbor's eyes Do not leave it or ...
I got it securely attached at 2 points
After that we just try to see how durable it is

One of the best belting performance by Josho which combination with Josho variator set. Giving more durablities. Performance and quieter engine from the crankcase.

Similar items have come out cheaply from other Manufacturers, but when I saw what my friends are using, I felt that the structure was thin and the strength seemed to be unlikely, so I chose this item slightly expensive.
Building is solid and it seems to be strong.

This is the first time for famous Pulley!
At first it got up to around 9000 revolutions
It is a feeling that it will accelerate until 7000 turns!
It is a feeling that accelerates smoothly from the previous Pulley!
Even if it is about 1000 revolutions from the previous Pulley
Because the vehicle speed is about the same, fuel consumption has also increased!
However, we have not set Weight roller yet,
If it is boiled down from now it is very white face Pulley
thought!