หน้าแรก
JILLS มีอะไหล่แต่งให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ 4จังหวะเล็กไปจนถึงรถออโตเมติก ทางร้านยังอะไหล่ตกแต่งเล็กๆน้อยๆอย่าง ประกับจับ กระจกมองข้าง ไปจนถึงอะไหล่ใหญ่ๆเช่นไฟหน้า หรือท่อไอเสีย
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง
ข้อมูลยี่ห้อสินค้า

3.7
(33 reviews)

5

สุดยอด

9

4

ดีมาก

13

3

ปานกลาง

7

2

ไม่ดี

0

1

แย่

4

บทวิจารณ์สินค้าของ JILLS

It is harder than other companies of the same type.
Some people like stiffness, so it may be good for those who like it.
I would rather have been a bit more soft.

I installed in the 2017 SR. It is necessary to shave a little, but it is not a work that did a big charge. Also, we need M3's 15 mm Screw. Well, Screw is available at Home center as soon as possible. There are oddly high similar items, but I am satisfied with this item. Boobs Blinker, the atmosphere is good!

I was disappointed..

About 5 mm of BALI remained on the side of Blinker lens.
1pc. Not only 4 were in this state.
Although there is no complaint if it is a part that can not be seen after installation,
It is remarkable because it remains on the surface.

When I contact Manufacturer, this is Product Spec. apparently.
If it is Clear Lens it may not be noticeable so far,
It's quite outstanding because of the Smoked lens.

I think that it is better not to buy it except absolutely those who can handle to Beauty.

The included Bolt was easily torn off during tightening.
Let's pay attention to Torque at tightening.
Other than that I think that it is an excellent product for Cost performance.

CBR250RR (MC22) I bought it for STREETFIGHTER of.

I think that it is the same as the thing of handling in a specialty shop.
(There is no confirmation .... )

When used with the included Valve, the number of W is too high, so we introduced LED Bulb at the same time.
, Lens cut & LED Bulb (Tip Orientation) There was also compatibility with the distribution, the light distribution was not determined (No Д`)

I had to replace it with 35 WValve and used it, but for the time being it was a brightness that I would not be having trouble at night (Lol)

It is recommended for introduction to STREETFIGHTER.

Quantity with different colors : I bought 2pc.
Although it is with Pull back 165 mm, it is only about 100 mm even if you measure it.
It is disappointing because of the difference between Large and I was planning.
I do not know which country's production as goods, but I use it in other Motorcycle "Renthal" "Risma" "ABM" There is nothing to compare with.
Speaking of Taper, it is invisible to Taper.
Material is also not specified.

Well, let's use it as a cheap piece.
If you want to have a chance, it's okay to put it 4 to 5 times.
"Because there is cheap there is a translation" - - - - I said well.

Bar End Since it felt that the insertion portion was Rubber little by little, I took a drastic change.
I think that it is good for the price.
I was able to install firmly.
As a precaution, the Screw accuracy of the Nut part was bad and could not be installed by idling even if it was tightened.
Tap cut it and it was safe to install it.

I am using it for cb 400sf nc 39!
I exchanged it from the OEM, but it was easy to exchange. It is good for the price. I am satisfied..