หน้าแรก
มันใช้เวลามากกว่าประเพณีของสหราชอาณาจักรคาร์ลิ่ง HAGON การออกแบบที่สวยงามเพรียวบางน้ำหนักเบาคู่ธรรมดามีหลายรุ่นที่รองรับโดยไม่คำนึงถึงรถยนต์ต่างประเทศ

4.2
(5549 reviews)

5

สุดยอด

2345

4

ดีมาก

2194

3

ปานกลาง

781

2

ไม่ดี

149

1

แย่

80

บทวิจารณ์สินค้าของ HAGON

สวยงามความยาวพอดีครับ ติดตั้งงาน คุณภาพงานดีเยี่ยมครับ ไม่ผิดหวังครับ

Since the whole step board will be lost and RIA will become SUKASUKA if a sub frame is attached, the recommend of the purchase is carried out simultaneously.
Structure also has a high grade feeling with aluminum, and a fire pattern is also good.
However, it is expensive.

It attached to 4D9 majesty.
To the dress-up of the circumference of a handle up.
Exchange was also able to be simplified.
It is because it is functionally changeless that they are four stars.

The thing in which it is expensive and a field of view is narrow is a difficulty.
Touch which is often carrying out position direct ... The design which does not get bored easily is quite Good! Or [ Napoleon or / not repenting, even if he will buy it, if it wavers ].
.
.
Because it is hard to retrace its steps in price?

Kana subsided finely

Although simultaneous purchase was carried out with the horizon mirror, it is satisfactory even if there is nothing.
Kana as which purchase may be sufficient from after if required although it can restrain in angle.

It exchanges that it is pure at 17000 km.
It is tolerable.

& #12450;.
& #12489;.
& #12524;.
& #12473;.
V125の.
& #12479;.
& #12452;.
& #12516;.
& #12539;.
& #12502;.
& #12524;.
& #12540;.
& #12461;.
& #12399;.
50ccス.
& #12463;.
& #12540;.
& #12479;.
& #12540;.
& #12392;.
& #21516;.
& #12376;.
& #12394;.
& #12398;.
& #12391;.
& #12289;.
& #21046;.
& #21205;.
& #21147;.
& #12395;.
& #38627;.
& #26377;.
& #12426;.
& #12392;.
& #12424;.
& #12367;.
& #26360;.
& #12363;.
& #12428;.
& #12390;.
& #12414;.
& #12377;.
& #12290;.
& #12392;.
& #12356;.
& #12358;.
& #35379;で、パッドはまだ半分くらい残.
2387;.
& #12390;.
& #12414;.
& #12375;.
& #12383;.
& #12364;.
& #12289;.
& #35430;.
& #12375;.
& #12395;.
& #12487;.
& #12452;.
& #12488;.
& #12490;.
& #36196;.
& #12497;.
& #12483;.
& #12489;.
& #12395;.
& #20132;.
& #25563;.
& #12375;.
& #12414;.
& #12375;.
& #12383;.
& #12290;.
& #32020;.
& #27491;.
& #12398;.
& #12289;.
& #12473;.
& #12540;.
& #12540;.
& #12540;.
& #12392;.
& #12356;.
& #12358;.
& #24863;.
& #12376;.
& #12363;.
& #12425;.
& #12464;.
& #12464;.
& #12464;.
& #12540;.
& #12540;.
& #12540;.
& #12392;.
& #12356;う感じになり少し制動力はアӠ.
3;.
& #12503;.
& #12375;.
& #12383;.
& #12363;.
& #12394;.
& #12392;.
& #12356;.
& #12358;.
& #24863;.
& #12376;.
& #12391;.
& #12377;.
& #12290;.
& #26580;.
& #12425;.
かい分、減りは早いでしょうね。