หน้าแรก
พวกเราทุกคนรู้จักโซ่ EK จากชัยชนะในการแข่งขันระดับอาชีพทั้งแบบทางเรียบและวิบากต่างใช้โซ่ EK ทั้งนั้น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง
ข้อมูลยี่ห้อสินค้า

4.3
(285 reviews)

5

สุดยอด

148

4

ดีมาก

92

3

ปานกลาง

30

2

ไม่ดี

11

1

แย่

4

บทวิจารณ์สินค้าของ EK Chain

สินค้ามีโอริงชาวยเก็บน้ำมันหล่อลื่นอายุการใช้งานยาวนานกว่าโซ่ปกติ

ตัวสินค้าดี โซ่ตัวนี้มี o-ring ช่วยเก็บน้ำมันเหมาะกับคนที่ต้องการใช้โซ่ที่ทนมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Connecting like couldn't be assembled. I tried to install the connecting clip but I failed. I removed the connecting link from the chain, and I found that joint plate's hole is smaller than the link pin. I ordered additional connecting link but it is same. I used joint plate from my own chain. I really disappointed.

EK CHAIN HEAVY DUTY 420SR ( NUMBER OF LINK 110 ) The chain can really fit to my GPX Demon very well. Like the color of the chain so much, and I felt more silent compare with my original chain. It is really good quality and the price is reasonable. I like it so much. Super fast delivery, taken only five days to reach Malaysia. Good seller... will repeat buy the same thing again.

Originally I bought the car body second hand, but there was also Steain's Chain and it was RustRust at less than 10,000 miles traveled.....

Because Wheel is Gold, I made it to Black and Gold Chain accordingly.
In addition, it is rumor that I heard from acquaintances around before buying it, but if it is gold it is hard to rust or somehow.. ((

I actually used it for 15000 km, I used it for a while but it does not seem rusty!
It looks better Parenthesis and became favorite Chain.

As Merit there is still a place where prices are certainly a little high, but now it is attached

Price <Parenthesis Yoshi, Cospa
became.

Motorcycle, which has been a successor, has also continued to wear this Chain.
Compared to when I bought it a few years ago, the Grease that is dazzling has become moderate, and the scattering after mounting has been reduced.
Gold color is moderate, there is no gloomy disgusting, it can be used calmly.
There is almost no initial extension and the frequency of tension adjustment is suppressed.

Although I have not exchanged yet this time, I was wearing it in the last Motorcycle so I was able to realize the goodness at that time so I purchased it this time too!
I think that lightness can be realized especially when Axel is turned off

I have not run for about 5000 K yet,
I have not adjusted since I stretched from the beginning.
I think that it will last long if this condition is met.