หน้าแรก
Babyface พัฒนารูปแบบเพื่อการใช้งาน และ คุณภาพ ที่ดีที่สุด รวมถึงการออกแบบที่เป็นเลิศ ซึ่งไม่ได้อยู่บนถนนเท่านั้น แต่ยังได้ใช้ในการแข่งขัน World Grand Prix’s
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง
ข้อมูลยี่ห้อสินค้า

4.2
(499 reviews)

5

สุดยอด

223

4

ดีมาก

195

3

ปานกลาง

57

2

ไม่ดี

12

1

แย่

12

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ BABYFACE

บทวิจารณ์สินค้าของ BABYFACE

It is good.

A golden back step super-parenthesis is good! The location of the shift lever could also be adjusted and it became very easy.

When he bought a back step, since one sheet was attached, it was looked for one more sheet.

It was one sheet which he wanted to attach to right and left, and was being looked for.

[Webike monitor]

If this is attached, a pure hose clamp is attached and becomes impossible.
It is the touch out of which a direct feel may come to a shift touch.

Installation is a little complicated because it installs multiple Plates one on top of the other, but the accuracy of the parts is good, so it is not about to struggle.
Because Shift also decides as Snap without rattling, I do not think dissatisfaction will come out even in the sense of the modern style.
After that, positive ? As Reed Shift 's Pedal is exclusive, I think that it was even better if it was a selection formula.

Manufacturer I was worried about before.
Order from the stage of Shimizu ‥, the delivery schedule of next month, wait for the arrival of this month, this month.
?
?
?
?
Huh? Something strange, but ...

Obviously Spec. There are different parts built in. (After all, adopting Pattern, after all, you just can not get the optimal solution, right?

In translation, inquiries returned goods Yuu ~. Ahh..