Arai Helmet

Arai Helmet

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เมื่อหมวกกันน็อคทุกใบมีความสามารถในการปกป้องผู้สวมใส่
มองย้อนกลับไป เราต้องยอมรับว่าสินค้าของเรามีค่าเท่านั้นในขณะนั้น
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคุณ Mitch Arai ไม่ได้พอใจกับการเป็นแค่คนธรรมดา และต้องการให้ Arai เป็นอะไรมากกว่านั้น
ในปี 1976 เขาไม่เพียงแต่ตัดสินใจ “ทำให้ Arai ดีขึ้น” แต่ยังตั้งเป้าหมายที่จะ “เป็นหมวกกันน็อคอันดับหนึ่งของโลก"

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

ซื้อสินค้าตามรุ่นรถ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สินค้าแนะนำสำหรับ

ดูทั้งหมด 157 รายการ