หน้าแรก
ADIO จำหน่ายอะไหล่สำหรับรถออโตเมติก ทางร้านมีชื่อเสียงอันโด่งดังในเรื่องของอะไหล่ที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์และคุณภาพสูง อย่างเช่น ระบบท่อไอเสีย ชุดกรองอากาศ เพื่อช่วยเพิ่มความสมดุลให้กับรถของคุณมากยิ่งขึ้น

4.2
(37 reviews)

5

สุดยอด

14

4

ดีมาก

18

3

ปานกลาง

2

2

ไม่ดี

3

1

แย่

0

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ADIO

บทวิจารณ์สินค้าของ ADIO

Purchase to get Fender for GSXR 125.
I was worried because it was cheaper than those of other companies, but the making was firm without BALI, and Screw Pitch etc was easy to install because of insanity.
However, since there was no Space like Reflector 's Bracket which can put two kinds of Seals, Performance only ★ 4.

MSX125配上这款短尾牌架简直帅爆,原厂的太丑了,在淘宝上看了下,都是山寨厂出的为主质量不理想,后来在webike上搜到我这款车的对应改装件,果断入手这款短尾牌架与其他的一些小东西,物流还是可以的从下单到到手只用了5天时间~ MSX125 with this short-tailed card rack is really handsome, the original factory is too ugly, looked at Taobao, are the quality of the cottage factory is not ideal, and later found my car on webike Corresponding to the modified parts, decisively start this short-tail card holder and other small things, logistics can still be used from the order to the hand only took 5 days ~(translated by Google Translator)

Before injection injection Bolt has used it
Even at over-the-counter sales, it is also a product that can be sold with confidence that it may be decided not to buy it after purchase by DIO
This time there are things that Reduce shipping fee is over 3,000 or more
I tried to buy it for Rear suspension
After all the ride feeling has improved somewhat.
Next time I will look at the opportunity and I will attach it to Front fork

I got lost in L and M, but it was just good with M. but - - - Weak adhesion has come off from sharp corners. I am sorry I like ADIO's Logo.

I tried dubious Parts
Fitted on Inolon's Bolt
I did not understand the effect clearly because I fought other together
I think I'm probably getting better
I thought that I could also make my own if welding could be done I lowered the evaluation slightly from the price

Even though the installation Bracket, originally one for each for Rightfor Left, must be included, but when I purchased it ... which one was for sure which two for LeftBracket was in and for RightBracket It was in a state not in existence. For that reason, I contacted Webike and got RightBracket sent ... ... etc .. Although there was a sorrowful one, there was reconfirmation that it is a good thing in the middle if installed.
It looks better and it is wonderful to say "It seems to be sturdier" than anything above OEM above anything, so if this is a little or gentle vibration it is Hetchara Hui. License light is also bright with LED, White .......

For those who are sturdy and still looking, I would recommend this. If you correspond to the model

I installed it because the OEMFender is running away.
Since machining is unnecessary on the car body side, installation is easy if you understand even how to remove OEM Fender.
After installation, Rear tire looked out from the back, the appearance improved..
However, the angle of Number is a bit too small, and I want to point it down about 5 degrees again.
(Actually, attention was paid to White bye) It may be good if you lowered Rear.
I ran about 8000 km, but there is no breakage or dropping out.

Compared with some Fender Eliminator, I feel texture, Style seems to be good so purchase.

Large strange as I have to remove a lot of OEM removal, but those who can clear them without problem
I think that it is affordable for installation.

Fender cut and drilling are unnecessary. OEM Wiring to install License Plate Light
It is necessary to install it by Cut, but included in Kit LED Wicing of License Plate Lamp is very thin
Therefore, rather than using the included Bullet Terminal terminal, it is recommended to connect with a connection terminal for fine wires such as Emon.

A person who wants to use Blinker other than OEM structurally considerably devises or does not recommend it because it can not be attached unless the installation position itself of the Blinker is changed to the car body.

Blinker is firmly attached to good people at OEM, Refreshing around Rear and texture is perfect.